T rudelutt. Senter for stemme er et tilbud for mennesker som opplever vansker med stemmen, med kommunikasjon eller som har feilfunksjoner knyttet til stemme og språk.

Sangere kan oppleve å utvikle stemmevansker. Jeg tilbyr behandling for å forebyggende feilbruk av stemme. Jeg tilbyr behandling for mennesker med mer omfattende skader, eller for mennesker med medfødte funksjonshemminger.

Jeg tilbyr individuelle timer og gruppeundervisning.

Senter for Stemme Icon

Individuelle timer i sang og stemmebruk

 • Pris pr. time kr. 800,00
 • Pris pr 5 timer kr. 3500,00
 • Pris pr 10 timer kr. 5000,00
Senter for Stemme Icon

Gruppetilbud

  Jeg har ulike gruppetilbud. Ta kontakt med kontoret for en oversikt.

  • Pust og avspenning for personer med stemmevansker. Dette dekkes av HELFO for personer med henvisning fra lege.
  • Pust og avspenning for personer med Parkinson. Parkinsonrammede kan oppleve å slite med store ufrivillige muskelspenninger og tremor. Veiledning i pust og avspenning kan skape et lite friminutt i en anstrengende hverdag. Dekkes av HELFO
  • Kommunikasjonstrening for personer med Afasi. Dekkes av HELFO
  • Kommunikasjonstrening for personer med Parkinson. Dekkes av HELFO
  • Medisinsk Yoga for personer med Afasi. Dekkes av HELFO
  • Samtalegrupper for pårørende av personer rammet av Afasi / Parkinson. Egenandel.
  • Kurs for personer i Omsorgssektoren, pleiepersonell, sykehuspersonell. Ulike temaer som Kommunikajon, afasi, dysfagi, livet etter slaget,- viktige faktorer i forhold til pasient og pårørende

  Pris ved henvendelse

Senter for Stemme Icon

Logopedisk behandling

 • Logopedisk behandling gis til personer med diagnose definert etter Helseloven §5-10
 • Ved diagnoser utløses rettigheter.
 • Behandling dekkes av HELFO, helseforetaket. Det vil ikke komme krav om egenandel
Senter for Stemme Icon

Kor Arti

  Damekoret Kor Arti ble etablert i 2008, fundert i tanken om et kor «for de som ikke kan synge».

  Som kormedlem vil du få trygghet rundt egen stemme og kunnskap om teknikk og pust. Koret arbeider svært tett og det gis «utfordrende» oppgaver. Du får oppleve samsang og klang i positive rammer, hvor utforsking av klang, lytting og prøving er «lekbetont.»

  Et av hovedmålene vil selvsagt være å oppleve glede, både for det enkelte medlem og senere for de som får oppleve å høre og se koret.

  Vil du bli medlem ta kontakt for informasjon

Les mer om Kor Arti her