Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR SENTERFORSTEMME.no

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Trudelutt. Senter for stemme respekterer dine krav til personvern

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at vi følger alle gjeldende forskrifter for behandling av kundeopplysninger, slik at du skal kunne føle deg trygg når du besøker nettsiden eller benytter vårt kontaktskjema.

Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og vi behandler denne informasjonen på en sikker måte. Det er fullt mulig å besøke vår nettside www.senterforstemme.no uten at du må gi fra deg noen opplysninger om deg selv. Det er først når du ønsker å benytte vårt kontaktskjema at vi ber om informasjon for å kunne levere tjenesten du har behov for.

Denne erklæringen om vår personvernpolicy gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler de opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer. Erklæringen er gjeldende for besøk på vår nettside eller dersom du ringer oss.

Hva er personvern?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no.

Trudelutt. Senter for stemme, ved eier, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med henvendelser via kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Ved henvisning om våre tjenester gjennom våre nettsider eller per telefon, samler vi opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg best mulig service og for å sikre at du blir registrert i henhold til din forespørsel.

Dette inkluderer navn, personnummer, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Vi registrerer også din kontakt, fastlege ved adresse og HPR-nummer. Der eventuelle behandling ikke dekkes av HELFO registrerer vi din fakturaadresse med eventuelle merknader.

Hvordan brukes personopplysningene?

Som det kommer frem av beskrivelsen ovenfor brukes personopplysningene først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet. Kommunikasjonen vil foregå via post, telefon og/eller SMS.

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?

Taushetsplikten er svært viktig og overholdes strengt. Opplysningene vi samler inn, blir ikke under noen omstendigheter utlevert til uvedkommende.

Dine personopplysninger oppbevares digitalt i et lukket system med lukket bypasstilgang

Offentlige myndigheter kan i forbindelse med kontroll og statistikkbehov, kreve innsyn.

Dersom man tar opp lyd eller video forutsettes det et eksplisitt samtykke dersom bilder/video av en klient skal kunne publiseres. For eks i SA- møter eller i undervisningsøyemed.

Selv om det foreligger et samtykke foretas det alltid en selvstendig vurdering av om publisering kan være til skade for deg som klient. Norsk Logopedlag sine yrkesetiske retningslinjer er svært strenge når det gjelder taushetsplikten..

Innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting?

Det er viktig for oss at du som kunde til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger. For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige slik at vi hele tiden kan yte deg best mulig service. For deg betyr det at du til enhver tid har oversikt over hva vi har lagret.

Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert kan du gjøre dette ved å ta kontakt direkte med Trudelutt.

Din personlige mappe oppbevares 10 år etter avsluttet kontakt før de slettes.

Hva registrerer vi ved besøk på nettsidene? This I am not sure of…Does IP addresses get registered?

Vi registrerer automatisk din IP-adresse og cookies når du besøker vår nettside www.senterforestemme.no. Cookies eller informasjonskapsler er en fil som blir lagret på din harddisk og sier noe om når du sist besøkte vår side og hvilke innstillinger du valgte. Dette gjør vi for å hele tiden kunne finne ut hvilke deler av vår nettside som er mest besøkt. På den måten hjelper du til med at vi kan forbedre oss. Denne informasjonen kan bli brukt i vår markedsføring. Det er viktig å få frem at disse opplysningene ikke blir knyttet mot deg som person og har ingenting med dine personopplysninger å gjøre..

Informasjonskapsler

Som alle andre nettsteder bruker Senter For Stemme ‘cookies’. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon, inkludert besøkendes preferanser, og sidene på nettstedet som den besøkende besøkte eller besøkte. Informasjonen brukes til å optimalisere brukernes opplevelse ved å tilpasse innholdet på websiden vår basert på besøkendes nettlesertype og / eller annen informasjon.

Søk

Informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter lagres på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Del/tips-tjenesten

Funksjonen “Del med andre” ( share ) kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter epostfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.