OM MEG

J eg arbeider med direkte logopedisk behandling og konsultasjon. Gjennom undervising og behandling, tilbyr jeg diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Jeg har også bred kompetanses innen musikk og musikkformidling og spisskompetanse innen stemmebruk og sang. Jeg er medlem av Fonoko (Forening for norske kordirigenter), Norsk Logopedlag og har avtale med Rikstrygdeverket.


UTDANNELSE

Bachelor i Musikk, Faglærer og instrumentalpedagog, UiTromsø 1981.
Master of Voice, University of Iowa, USA, 1985.
Spesialpedagogikk, I,II. UiTromsø. 2003. Logopedi, UiTromsø 2005.

ERFARING

Jeg har undervist musikk i grunnskolen og i videregående skole. Jeg har lang erfaring som sangpedagog i Kulturskolen og ved MDD. Jeg har også lang erfaring som instruktør i ulike vokalensemblet og kor. Barnekor, ungdomskor, mannskor, damekor og blandet kor. Jeg har vært med å etablere kor og være musikalsk leder for etablerte grupper og for prosjekt som Fargespill. Jeg har jobbet med multifunksjonshemmede og brukt musikk som kommunikasjonsfremmende medium. Siden 1998 har jeg vært privatpraktiserende logoped i eget firma. Jeg har blandt annet mottatt stipend fra Leonardo da Vincy, Reis og Ryk, og i den forbindelse var jeg i Tyskland hvor jeg jobbet sammen med en kollega logoped der. Jeg har også produsert forestillinger og hatt ansvaret for regi og koreografi.

LOGOPEDISK PRAKSIS

Som logoped kan jeg hjelpe mennesker som har disse sykdommene
Senter for Stemme Icon
AFASI
Afasi skyldes skade i hjernen etter hjerneslag, svulst eller etter hodeskade påført ved ulykke. Afasi kan vise seg ved vansker med å produsere tale, forstå tale eller med å lese og/eller skrive. Personer med afasi har rettigheter etter Helseloven.
Senter for Stemme Icon
UTTALEVANSKER
Artikulatoriske vansker er vansker med å si ord slik det forventes. Det kan for eksempel være vansker med å uttale enkelte språklyder, problemer med nasal tale eller lesping. Det kan være nedsatt funksjon i taleapparatet eller vansker med å skille språklyder fra hverandre. Disse vanskene dekkes ikke av HELFO.
Senter for Stemme Icon
TALEFLYTVANSKER
Taleflytvansker (stamming og stotring) er vansker i form av gjentakelser, forlengelser eller blokkeringer av lyder. Personer med løpsk tale, som vil være preget av hurtig taletempo blant annet, kan også få tilbud om behandling. Jeg er også kurset i DAF (delayed audio feedback). Jeg tilbyr individuell behandling og behandling i gruppe. Tilbudet dekkes av rikstrygdeverket.
Senter for Stemme Icon
STEMMEVANSKER
Stemmevansker gir symptomer som tretthet, heshet, svak stemme, helt eller delvis bortfall av stemme. Stemmevansker kan også skyldes feilfunksjoner, sykdom/skader på stemmeleppene, pareser; Parkinsons, MS, ALS, CP, hjerneslag, laryngectomi eller lungesykdommer.
Senter for Stemme Icon
SPRÅKVANSKER HOS BARN
Barn kan ha vansker på et eller flere områder og er i risikogruppe for å utvikle lese- og skrivevansker. Problemer kan vise seg ved vansker i forhold til språkforståelse og talespråk.

JEG TILBYR OGSÅ

Jeg har bred kompetanse innen musikk og musikkformidling og spisskompetanse innen stemmebruk og sang.
Senter for Stemme Icon
PUST
Pust er vesentlig for å fungere optimalt i et stressfullt hverdag. Muskulære spenninger kommer ofte av en uhensiktsmessig pusteteknikk. Jeg kan veilede til en god og hensiktsmessig pust for en bedre hverdag, for bedre stemme og for et godt oksygenopptak til kroppens blodsystem og muskler. Jeg tilbyr individuell veiledning og veiledning i grupper.
Senter for Stemme Icon
STEMMEBRUK
Sang og stemmebruk er min spisskompetanse. Jeg tilbyr gruppe,- og individuelle timer i stemmebruk for nybegynnere og viderekommende.
Senter for Stemme Icon
KOR OG ENSEMBLER
Jeg har lang erfaring som korinstruktør og musikalsk leder. Jeg holder seminarer og kurs innen stemmebruk, intepretasjon og formidling.
Senter for Stemme Icon
REGI
Gjennom års erfaring har jeg hatt stor glede av min kreativitet. Jeg er god på regi, og kan sy sammen repertoire slik at din konsert kan bli mer utfordrende og underholdende.
Senter for Stemme Icon
VISUELLE UTRYKK
Jeg liker å uttrykke meg gjennom akvarell, akryl og olje.
Ta en titt på fb-siden"Mine bilder. Gi bud"
 
Senter for Stemme Icon

Gruppetilbud Afasi

Jeg tilbyr gruppetilbud for slagrammede med ulik grad av Afasi. Dette er en fellestime hvor man samtaler med andre, øver på å bruke språket i naturlige sammenhenger. Dette gjøres gjennom praktiske og tilrettelagte språkoppgaver, hvor fellesskap og humor preger samværet. Det skapes ogå rom for samtale om de vanskelige følelsene, om alle ubesvarte spørsmål. Hva nå? Om livet etter slaget.
Senter for Stemme Icon

Gruppetilbud Parkinson

Jeg tilbyr samtalegrupper for personer med Parkinson. Her fokuserer vi på å snakke med volum,- trykk,- artikulasjon,- konsentrasjon og minnespenn. Dette gjøres gjennom tilrettelagte oppgaver i felleskap med andre. Det skapes rom for samtale om de vanskelige følelsene i en god og trygg atmosfære.
Senter for Stemme Icon

Gruppetilbud pårørende.

Jeg tilbyr samtalegrupper for pårørende der partner eller forelder er rammet av Afasi eller Parkinson. Livet etter traumet, Man har fått en ny partner, ny livsledsager, ny forelder. Hvordan takle den nye hverdagen. Hvordan kommunisere med den rammede. Hvordan forstå de usynlige vanskene.
 

RING FOR AVTALE
+47 47 01 27 40


Email Meg

KONTAKT

    Dette skjemaet samler inn navnet ditt og e-postadressen din slik at vi kan korrespondere med deg. Ta en titt på personvernreglene for mer informasjon.